top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Boeking

De ouder of voogd van de deelnemer bevestigd alle informatie te bezorgen aan Clint Cycling door het inschrijvingsformulier naar waarheid in te vullen. Wanneer er verkeerde informatie is verstrekt en deze leidt tot extra kosten/aankopen voor Clint Cycling of organisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Inschrijving en betaling

Na inschrijving via de website ontvangt men een email met daarin de gegevens om het bedrag over te schrijven. Zodra de overschrijving voldaan is is men officieel ingeschreven en zeker van zijn/haar plaats op het camp.

 

Medische Fiche

In deze email kan men tevens de link vinden van de medische fiche. Deze dient naar waarheid ingevuld te worden. Om aan het camp te kunnen deelnemen moet deze medische fiche zijn ingevuld door de ouder of voogd.

 

Annuleren tot 30 dagen voor aanvang

Annuleren kan tot 30 dagen voorafgaand de aanvang van het camp. Wel worden er €30 administratiekosten aangerekend.

 

Annuleren na 30 dagen voor aanvang

Indien het camp wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang van het camp dient men een geldig attest met de reden van annulatie te bezorgen aan Clint Cycling. Een gedeeltelijke terugbetaling is dan mogelijk. Wel worden er €30 administratiekosten aangerekend.

 

Annulatie door organisatie

Wanneer de organisatie, Clint Cycling, het camp om organisatorische redenen niet kan laten doorgaan wordt het volledige bedrag terugbetaald.

 

Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd via VVW voor persoonlijke ongevallen en letsels opgelopen tijdens het camp.

 

Aansprakelijkheid

De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die de organisator, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Sportactiviteiten

Mountainbiken is een avontuurlijke sportieve activiteit. De deelnemer is zich bewust van de daaraan verbonden risico’s. Clint Cycling doet er alles aan om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Het aanleren van mountainbike technieken gebeurt daarom in overeenstemming met het niveau, kunde en capaciteiten van de deelnemer, en kan daarin ook zijn grenzen kennen.

 

Materiaal

De deelnemer is verantwoordelijk voor de keuze van zijn materiaal waarmee hij deelneemt aan de training of clinic. De deelnemer staat in voor het meebrengen van zijn fiets (mountainbike of stadsfiets - geen koersfiets), fietshelm en voldoende en aangepaste fietskledij, in functie van de weercondities.

 

De mountainbike van de deelnemer dient in goede staat te zijn. De deelnemer staat in voor het goed onderhoud, technisch nazicht, naleving van de gebruiksvoorschriften van producenten en/of constructeur van de fiets, fietsmateriaal & accessoires (met inbegrip van banden, bandenspanning, vering, etc ...).

 

Clint Cycling is niet verantwoordelijk voor de keuze van het type fiets van de deelnemer. Bij onverenigbaarheid van een type fiets met de aard van een parcours in een training of clinic, kan dit tot een uitsluiting van deelname leiden in het belang van de veiligheid.

 

Het dragen van een fietshelm is verplicht; het niet dragen heeft de uitsluiting totgevolg zonder recht op terugbetaling. De deelnemer moet een helm dragen die officieel is goedgekeurd, door een officieel erkend orgaan (CE EN 1078 ). Het is verboden veranderingen aan te brengen aan de fietshelmen. De fietshelm moet op een normale manier zijn vastgemaakt wanneer de deelnemer in het bezit is van zijn fiets. De helm mag niet beschadigd zijn.

 

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht (GDPR). Volgens deze wetgeving mogen wij u enkel informatie sturen als u ons daartoestemming voor geeft. Bij het ondertekenen van de overeenkomst geeft u ons ook de toestemming uw gegevens en beeldmateriaal van de activiteiten te gebruiken op sociale media ter promotie van onze activiteiten.

 

Opgemaakt door Clint Cycling vzw

Eigen fiets of mtb
bottom of page